Barn & skola Skolornas eftis
Barn läser böcker

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Pedersöre kommun ordnar lagstadgad morgon/eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2, samt för elever i åk 3-9 som får specialundervisning. Syftet med verksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg och mångsidig verksamhet före och efter skoldagen. Alla barn som deltar i verksamheten omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Barnen får morgon och mellanmål. Morgonmålet serveras åt elever som kommer till morgonvård före kl. 8.00.

Verksamheten ordnas som skilda grupper i skolorna eller i samarbete med förskol- och dagvårdsgrupper. Verksamheten ordnas under skoldagar från kl. 07.00 och till skoldagens början och från skoldagens slut till kl. 17.00.
Verksamheten följer skolans arbetsordning och under loven ordnas ingen vård.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en fast månadsavgift. Avgiftens storlek beror på hur många timmar/dag och dagar/månad som eleven deltar i verksamheten. Mer info om avgiften under länken Eftisavgifter

Ansök om plats till morgon-/eftermiddagsverksamhet

Höstterminen inleds 16.8.2022

Ansökan görs elektroniskt och beviljas för ett verksamhetsår i taget.
Ändring av morgon-/eftermiddagsvård görs elektroniskt och mottagen ändring träder i kraft från följande  månad.
Uppsägning av platsen gör elektroniskt.

Ansökning /ändring /uppsägning 

Förfrågningar angående verksamheten riktas till ledaren inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik, Yvonne Borgmästars tel. 06-7850 204.

Verksamhetsplan för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (pdf 280 kb)

 

På frågor svarar:
Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
Yvonne Borgmästars, tel 044 755 7675
email: yvonne.borgmästars@pedersore.fi

Sekreterare för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa, tel 06-7850203
email: margaretha.lampa@pedersore.fi
email: dagvardskansliet@pedersore.fi