Barn & skola Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Avgift för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Avgifter för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet

Nämnden för utbildning och fostran beslöt den 7.6.2023 att från den 1.8.2023 att ändra till timmar/månad för skolelever i morgon-och eftermiddagsverksamhet.

Detta är ett mera rättvist system för er vårdnadshavare eftersom skolornas läsordning varierar för åk 1–2.  För er som tidigare haft barn i småbarnspedagogik/förskola är ju detta att boka i Päikky enligt timmar/månad ett bekant system.
Info om Päikky

Obs! När ni bokar behöver dagen delas upp så att ni bokar morgonens behov och eftermiddagens behov skilt. Ex skoldagen är från kl.9-13, boka då morgonvård kl. 7-9, eftermiddagsvård kl. 13-16.

Avgiften är inte inkomstbaserad utan en fast avgift. Avgifterna är enligt beslut av nämnden för utbildning och fostran 16.6.2020 § 39:

Avgifter från 1.8.2024
Max 32h/ månad = 76€
Max 42h/ månad = 88€ 
Max 63/månad  = 100€
Max 84h/ månad= 120€
Max 105h/månad=140€
Max 126/månad = 160€ 

Om barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande från verksamheten mer än hälften av månadens verksamhetsdagar tas endast hälften av den normala månadsavgiften ut.
När barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en hel kalendermånad tas ingen avgift ut.
När barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande från verksamheten alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas hälften av månadsavgiften ut.

Avgiften kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarnas underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. Enligt Lag om grundläggande undervisning, 8 kap.48 f § (19.2.2016/127)
En fritt formulerad ansökan samt behövliga bilagor inlämnas till Yvonne Borgmästars.

OBS!
Verksamheten  ordnas endast under skoldagar och börjar samma dag som skolåret inleds.
Vid behov av ändring gällande vårdtiden, lämnas en ändringsansökan in elektroniskt.

På frågor svarar:
Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
Yvonne Borgmästars, tel 044 755 7675
email: yvonne.borgmästars@pedersore.fi

Sekreterare för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa, tel 06-7850203
email: margaretha.lampa@pedersore.fi