Päikky

Info till vårdnadshavare

Pedersöre kommun har i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

Systemet kallas Päikky och närvaroregistreringen sker via daghemmets/ familjedagvårdarens mobiltelefon. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut. 

I systemet ingår även en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar in i Päikky via dator eller via mobiltelefonens app som heter Päikky vårdnadshavare. Där bokar man in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast onsdag kl. 24:00 alltså 11 dagar på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner om systemet när barnet inleder småbarnspedagogiken  av personalen och via länken nedan. 

Orsaken till att småbarnspedagogiken infört detta system är för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Vi använder registreringen som underlag för faktureringen av månadsavgiften samt planering av personalens arbestsschema.

Mera information om Päikky-systemet fås av daghemsföreståndaren och av personalen på dagvårdskansliet. 

 Inloggning till Päikky

Päikky vårdnadshavare - instruktioner till vårdnadshavare

Päikky Guardian - instructions for guardian

How to use paikky on the phone