Livsmedel

En bild av smileys som går från glad till ledsen, smileys är OIVA-inspektionernas bedömningsskala

Ta kontakt med livsmedeltillsynen vid:

  • misstanke om matförgiftning
  • grundande eller avslutande av verksamhet i en livsmedelslokal
  • frågor angående livsmedelslagstiftningen
  • du ska ha tillfällig försäljning av livsmedel i samband med ett evenemang, på torget, utomhusförsäljning osv.
  • du har frågor eller respons om livsmedel, t.ex. om du vill ge ett klagomål över hygienen eller om du har märkt att ett företag har vilseledande marknadsföring om sina livsmedel på vårt tillsynsområde (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby)
  • planer på att göra stora renoveringar eller ändringar i en livsmedelslokal
  • frågor gällande egenkontroll

Kontaktuppgifter till livsmedelstillsynen

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Sjöblom Jessica, hälsoinspektör, jessica.sjoblom@pedersore.fi, 050 336 4561

Mulari Harri, hälsoinspektör, harri.mulari@pedersore.fi, 050 596 1028
Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952


Mer information:

Mer information om anmälning av en registrerad livsmedelsverksamhet (ilppa), krav på livsmedelslokaler, anmälan om matförgiftning och primärproduktion hittas i kategorierna här:

Grundavgift för tillsyn

Från och med 1.1.2022 tas en grundavgift på 150 euro per år för tillsyn över de tillsynsobjekt som omfattas av den systematiska livsmedelstillsynen. Grundavgiften gäller alla verksamhetsställen som har godkännande eller som kräver anmälan för registrering, dvs. i praktiken gäller grundavgiften för tillsyn nästan alla livsmedelslokaler.

Bestämmelser om grundavgiften för tillsyn ingår i 72 § i livsmedelslagen (297/2021).

Syftet med grundavgiften är att förbättra kostnadsmotsvarigheten för den kommunala livsmedelstillsynen och trygga att tillsynen är kvalitativ. En del aktörer är befriade från grundavgiften, till exempel försäljning av ren- och viltkött, lanthandlar, allmännyttig verksamhet och primärproduktion. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningsskyldiga verksamheter på samma verksamhetsställe betalas tillsynsavgiften endast en gång. För verksamheter på olika verksamhetsställen uppbärs däremot en avgift per verksamhetsställe.

Om en företagare under kalenderåret anmäler att verksamheten avslutats upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret. Uttagandet av grundavgiften för tillsyn upphör först efter att aktören har lämnat en skriftlig anmälan om att verksamheten avslutas till Miljöhälsan Kallan.

Vid inledande av, väsentlig ändring av och avslutande av registrerad livsmedelsverksamhet ska en anmälan göras via miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa.