Matförgiftning

Matförgiftningar beror oftast på brister i livsmedelshanteringen. Om du tror att du fått matförgiftning på ett matställe skall du kontakta oss för en anmälan. Då kan vi försöka spåra källan och minska risken att fler blir sjuka. En anmälan blir en offentlig handling, men du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter och därmed vara anonym. Vi utreder misstänkta matförgiftningsfall närmare om antalet insjuknade är två personer eller fler.

Personuppgifter

Du får vara anonym i din anmälan, men det innebär att vi inte kan komma i kontakt med dig om vi behöver ytterligare information. Detta kan innebära att chanserna för att utreda anmälan minskar.

Blankett

 

Anmälan via ilppa

Nu är det också möjligt att meddela om en matförgiftningsmisstanke via den elektroniska anmälningstjänsten ilppa.

Anmälningar om insjuknande och misstanke om olägenheter för riksomfattande bruk

Anmälningar om sjukdom och misstanke om olägenheter i Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa är nu i riksomfattande bruk. Konsumenter och aktörer kan anmäla i ilppa om:

  • Insjuknande eller annan misstanke som befaras ha orsakats av livsmedel. Till exempel matförgiftning eller en allergisk reaktion.
  • Olägenheter som observerats i livsmedel. Till exempel främmande föremål i livsmedel.

Om samma fall omfattar flera insjuknade kan de anmälas med samma anmälan. Anmälan om insjuknande och misstanke om olägenheter kräver ingen inloggning. Uppgifterna i anmälan skickas elektroniskt till den lokala tillsynsenheten för behandling. Aktörerna kan göra anmälningar i ilppa om sin verksamhet enligt livsmedelslagen på samma sätt som tidigare. Den lokala tillsynsenheten ger ytterligare information och råd.

Livsmedelsverket ansvarar för det tekniska underhållet av ilppa-tjänsten.

Läs mer: ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst

Länk till ilppa.fi

 

Länkar