Barn & skola Projekt och Övrigt

Övrigt inom avdelningen för utbildning och fostran

 

Skolornas arbetsordning 2023-2024 PDF (604 KB)

Se barnet, fortbildningsprogram inom småbarnspedagogik och förskola i norra svenska Österbotten. 

Projekt

Här hittar du information om aktuella och avslutade projekt.

Bloggar

Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017

Lärstigen - Pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur