Barn & skola Förskola

Välkommen till förskolan!

Barn spelar spel på iPad.

Förskolorna inleder höstterminen tisdagen den 15 augusti 2023.

Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare fr.o.m. tisdagen den 7 augusti eller dagvårdskansliet tel. 044 755 7675

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola fr.o.m. 7.8.2023.

Förskoleundervisning

Från 1.8.2015 är förskolan obligatorisk. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Från 1.8.2016 togs Läroplan för förskoleundervisningen i Pedersöre (PDF 11 MB) i bruk. 
Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Förskolan ordnas 4h/dag  enligt skolans arbetsordning.

I Pedersöre  kommun ges den svenskspråkiga förskoleundervisningen i samband med kompletterande småbarnspedagogik.
Det  finns 7 svenskspråkiga förskolor som upprätthålls av kommunen. Förskoleundervisningen ordnas i särskilda undervisningsgrupper i daghem, förskolor eller i skolor. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska uppmuntra och inspirera barnet att stärka sin motivation att lära sig nya saker. Ge barnet  positiva inlärningsupplevelser och möjligheter till mångsidigt umgänge i grupp. Förskoleundervisningen bildar tillsammans med småbarnpedagogiken inklusive skolan en helhetsmässig lärostig  som grund för ett livslångt lärande. 

Samarbete mellan hemmet och förskolan

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för sitt barns fostran och välmående och skall se till att barnet deltar i förskoleundrvisningen eller annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås.

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjuts anordnas för barn i förskolan vilka har en färdväg till skolan som överstiger 3 km. Läs mer om skolskjutsar här

Mer information om förskolan ges av

Förskolorna
eller
Yvonne Borgmästars, Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
yvonne.borgmastars@pedersore.fi
044 755 7675