Barn & skola Utbildning

Utbildning i Pedersöre

Utmärkande för Pedersöre kommuns dagvårds- och utbildningsavdelning är ett decentraliserat skolnät. Inom den svenskspråkiga avdelningen ges förskolundervisningen i samband med dagvård och den allmänbildande grundläggande undervisningen i årskurs 1-6 i särskilda enheter. På årskurs 7-9 sammanförs eleverna från hela kommunen till Sursik skola.

Följande svenskspråkiga skolor (åk 1-6) upprätthålls av kommunen: Bennäs skolaBäckby skolaEdsevö skolaForsby skola, Kållby skola, Sandsund skolaLepplax skolaPurmo skolaSundby skolaYtteresse skolaÖstensö skola och Överesse skola.

Den finskspråkiga grundläggande undervisningen ges i Edsevön koulu på åk 0-6. De finskspråkiga eleverna på åk 7-9 går nu i Jakobstad men vid behov bör också finskspråkiga elever beredas möjligheter att fullgöra sin läroplikt i hemkommunen. Specialelever (finskspråkiga) bereds nu möjlighet att fullgöra hela sin läroplikt i Edsevön koulu.

Pedersöre har ett eget svenskspråkigt gymnasium. Ca. 40-50% av eleverna från den grundläggande utbildningen fortsätter i Pedersöre gymnasium.

Skolornas arbetsordning läsåret 2020 - 2021 PDF (116 KB)

Skolornas arbetsordning läsåret 2021 - 2022 PDF (148 KB)

Våra skolor