Barn & skola Utbildning

Välkommen till skolan!

Skolorna inleder höstterminen tisdagen den 15 augusti 2023. Skolorna meddelar skilt om klockslag via Wilma. 

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive skola enligt tider som finns här.

Skolorna i Pedersöre, arbetsordning 2023-2024 PDF (604 KB) 

_____________________________________________________________________

Utmärkande för Pedersöre kommuns avdelning för utbildning och fostran är ett decentraliserat skolnät. Inom den svenskspråkiga avdelningen ges förskoleundervisningen i samband med dagvård och den allmänbildande grundläggande undervisningen i årskurs 1-6 i särskilda enheter. På årskurs 7-9 sammanförs eleverna från hela kommunen till Sursik skola.

Följande svenskspråkiga skolor (åk 1-6) upprätthålls av kommunen: Axåkers skolaBäckby skolaEdsevö skolaForsby skola, Kållby skola, Sandsund skolaLepplax skolaPurmo skolaYtteresse skola och Överesse skola.

Den finskspråkiga grundläggande undervisningen ges i Edsevön koulu på åk 0-6. De finskspråkiga eleverna på åk 7-9 går nu i Jakobstad men vid behov bör också finskspråkiga elever beredas möjligheter att fullgöra sin läroplikt i hemkommunen. Specialelever (finskspråkiga) bereds nu möjlighet att fullgöra hela sin läroplikt i Edsevön koulu.

Pedersöre har ett eget svenskspråkigt gymnasium. Ca. 40-50% av eleverna från den grundläggande utbildningen fortsätter i Pedersöre gymnasium.

Våra skolor