Barn & skola Skolskjutsar Skolskjutsar läsåret 2024–2025

Skolskjutsar för skolelever läsåret 2024–2025

 

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Axåkers skola fr.o.m. 8.8.2024, 040 7522717

Bäckby skola fr.o.m. 5.8.2024, 050 4004234

Edsevön koulu fr.o.m. 5.8.2024, 044 7557603

Edsevö skola fr.o.m. 7.8.2024, 044 7338837

Forsby skola fr.o.m. 7.8.2024, 040 5605078

Kållby skola fr.o.m. 9.8.2024 kl. 8 - 12, 040 5603945

Sandsund skola fr.o.m. 7.8.2024 kl. 9 - 12, 044 7557038

Lepplax skola fr.o.m. 8.8.2024 kl. 8-12, 0400 568619

Purmo skola fr.o.m. 5.8.2024 kl. 9 - 12, 050 3001076

Ytteresse skola fr.o.m. 12.8.2024, 040 7207817

Överesse skola fr.o.m. 5.8.2024 kl. 9 - 16, 044 7455538
 
Sursik skola fr.o.m. 1.8.2024, 7850256

Pedersöre gymnasium 8.8 - 9.8.2024 kl. 10 - 11, 7850273 eller 7850271

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen.

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 5.8.2024

Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns.

Kontaktperson: Camilla Björkman tel. 040 683 5837