Näringsliv Landsbygdsservice

Landsbygdsservice

Landsbygdsavdelningen tar emot, handlägger och betalar ut EU-stöd och nationella stöd till jordbruket.

Ett sädesfält med byggnader i bakgrunden.

Kontaktuppgifter 

e-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Pedersöre, Larsmo, Jakobstad

Landsbygdschef Maria Berglund 044 7557 157.
Adress: Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs.

Landsbygdssekreterare Jonny Kronqvist 044 7557 159.

Nykarleby

Landsbygdssekreterare Benny Gunell 044 7557 687.
Stödhandläggare Gun-Helen Andtfolk 044 7557 169.
Adress: Jungarvägen 32, 66850 Jeppo.

Kronoby

Landsbygdssekreterare Sanna Särs 044 7557 686.
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.

Blanketter

Stödansökningsblanketter och djurhållningsblanketter finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Blanketter och guider 

Arrendeavtal för åkermark (PDF 148 KB).

Anmälan om lagring av gödsel i stack (word 151 kb).

Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer (PDF, 30 KB).

 

Länkar

Vipu - Jordbrukarnas webbtjänst (du förflyttas till en annan tjänst)

Livsmedelsverket - Ruokavirasto (du förflyttas till en annan tjänst)

Österbottens Närings- trafik och miljöcentral (du förflyttas till en annan tjänst)

LPA - Lantbrukarnas pensionsanstalt  (du förflyttas till en annan tjänst)