Vipu-ombud

Kronoby
Norrbygård Guy 050-05 63 683
Storbacka Markus 040-55 77 974
Särs Sanna 040-73 62 132

Nykarleby
Berg Magnus 040-54 57 826
Willman Johan 050-46 26 042

Pedersöre
Jonas Kackur 050-30 25 161

Esse
Greger Forsblom 050-03 68 852

Purmo
Mats Källman 050-51 11 354