Tomter

Pedersöre kommun erbjuder bostads- och industritomter på arrende på alla detaljplanerade områden i kommunen, förutom i Lappfors, Lillby och Sundby där tomterna finns på sk. dispositionsplaner.

Mera information om arrendetomter finns på kommunens webbsida Information om arrendetomter

  • Närmare uppgifter: Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326, lillemor.bjorkvik@pedersore.fi
  • Tomtkartor och utpålning av tomter: Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

Affärs- och industritomter

Pedersöre kommun har lediga verksamhetslokaler samt affärs- och industritomter för företag.

  • Mera information ger ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa, tel. 7850 113 eller 050-5056 113, jan-erik.backa@pedersore.fi 
  • eller chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 06-7850 320, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi.

Karta över lediga bostads- och industritomter

  • Lediga bostadstomter är märkta med rött på kartan nedan.
  • Lediga industritomter är märkta med gult.
  • Tomter märkta med grönt kan inte ges ut, eftersom kommunalteknik ännu inte är utbyggd till tomterna. 

Klicka på tomterna för mer information!

Ladda ner kartor och bestämmelser

Kartan kan även öppnas i webbapplikationen ArcGis