Boende & miljö Tomter Kommunens tomtpriser

Kommunens tomtpriser för 2024

Fastställda av kommunfullmäktige 23.10.2023 § 65 

Egnahemshus- och radhustomter

 
Kyrkoby, Sandsund detaljplanområde 10,10 €/m²
Kyrkoby, Sandåkers 11,15 €/m²
Kållby, Edsevö, Överesse, Ytteresse, Bennäs, Sisbacka,  
     Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplax 6,65 €/m²
Lappfors (utan kommunalt avlopp) 5,30 €/m²

Affärstomter

 
Affärstomter inom detaljplanområden 8,85 €/m²
Affärstomter i Edsevö (kv. 35, 40 och 45) 13,35 €/m²

Övriga tomter

 
KTY-tomter i Lövö 6,65 €/m²
Industritomter 3,95 €/m²
Farmtomter (vägunderhåll tillkommer enl. verkliga kostn.) 1,70 €/m²

 

Skogsbeståndets värde beaktas vid uträkning av arrendeavgiften. Arrendeprocenten är 6 % av tomtpriset.