Boende & miljö Tomter Kommunens tomtpriser

Kommunens tomtpriser för 2023

Fastställda av kommunfullmäktige 14.11.2022 § 59 

Egnahemshus- och radhustomter

 
Kyrkoby, Sandsund detaljplanområde 9,80 €/m²
Kyrkoby, Sandåkers 10,80 €/m²
Kållby, Edsevö, Överesse, Ytteresse, Bennäs, Sisbacka,  
     Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplax 6,45 €/m²
Lappfors (utan kommunalt avlopp) 5,15 €/m²

Affärstomter

 
Affärstomter inom detaljplanområden 8,60 €/m²
Affärstomter i Edsevö (kv. 35, 40 och 45) 12,95 €/m²

Övriga tomter

 
KTY-tomter i Lövö 6,45 €/m²
Industritomter 3,85 €/m²
Farmtomter (vägunderhåll tillkommer enl. verkliga kostn.) 1,65 €/m²

 

Skogsbeståndets värde beaktas vid uträkning av arrendeavgiften. Arrendeprocenten är 6 % av tomtpriset.