Pedersören kunnan tonttihinnat 2024

Kunnanvaltuusto vahvistanut 23.10.2023 § 65

Asuntotontit

 
Kyrkoby, Sandsund asemakaava-alue 10,10 €/m²
Kyrkoby, Sandåkers 11,15 €/m²
Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen,  
     Sisbacka, Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplaks 6,65 €/m²
Lappfors (ei kunnallista viemäriverkkoa) 5,30 €/m²

Liiketontit

 
Liiketontit asemakaava-alueilla 8,85 €/m²
Liiketontit Edsevössä (korttelit 35, 40 ja 45) 13,35 €/m²

Muut tontit

 
KTY-tontit Lövössä 6,65 €/m²
Teollisuustontit 3,95 €/m²
Turkistarhatontit  1,70 €/m²

Metsän arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa. Vuokranmääräytymisprosentti on 6 % tonttihinnasta.