Asuminen & ympäristö Kaavat ja kartat

Kaavat ja kartat

Kaavoitus on avainasemassa houkuttelevan, toimivan ja kilpailukykyisen kuntarakenteen kehittämisessä. Parhaimmillaan kaavoituksella järjestetään edellytykset mm. työpaikoille, palveluille ja asumiselle.

Kunnan kaavoitustoimintaa ohjaa ja säätää Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Ministeriöiden suositukset ja maakuntatason kaavat ovat myös tärkeitä ohjausvälineitä. Kaavoitus tapahtuu eri toimijoiden, varsinkin päätöksentekijöiden, kunnan asukkaiden, elinkeinoelämän ja virkamiesten, vuorovaikutuksessa. Kaavoituksessa on kolme virallista tasoa: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavaa.

Ota yhteys kunnan kaavoittajaan tai mittaustekniikkoon kaavoitusta koskevissa asioissa.

Kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensar, puh. 06-7850 324, 044-7557 619, anna-karin.pensar@pedersore.fi

Kaavoittaja Jessica Sjöblom, puh. 040-6749 623, jessica.sjoblom@pedersore.fi

Mittausteknikko Tage Back, puh. 06-7850 325, 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnassa vireillä olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoituskatsaus 2024

Kaavoitusjaosto

Kaavoitusjaosto käsittelee pääasiassa maankäyttöön liittyviä asioita, esim. asemakaavojen ja yleiskaavojen laatimista tai näiden muutoksia. Muut asiat voivat koskea esim. liikenneturvallisuutta, maa-alueiden hankintaa ja rakennusasioita. Jaosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.

Kaavoitusjaoston jäsenet