Ett fotomontage som visar hur vindkraftverk skulle kunna påverka landskapsbilden i Lappfors. Montage: Etha Wind.

Pedersören tuulivoimastrategia – seuraa kehitystyötä

Ympäristöministeriö myönsi Pedersören kunnalle valtion tukea tuulivoimastrategian laatimiseen.

Käynnissä on jo kaksi tuulivoimapuiston kaavoitushanketta, ja strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa kunta haluaa parantaa osallisuutta ja näkyvyyttä.

Tuulivoimastrategian tavoitteena on lisätä tietämystä tuulivoimalan perustamisprosessista, elinkaaresta ja seurauksista, luoda työkaluja ja järjestelmiä tuulivoimaa koskevan tiedon keräämiseen sekä arvioida tietojen merkitystä. Pedersöre haluaa myös luoda uuden tavan parantaa viestintää tuulivoiman kaavoituksesta voimassa olevan lainsäädännön puitteissa sekä nopeuttaa kaavoitusprosesseja ja varmistaa niiden laatu. 

Linkit

Yleistä tietoa tuulivoimasta: Suomen tuulivoimayhdistys, Kysymyksiä tuulivoimasta, PDF, 4 MB.

Pohjanmaan maakuntakaava 2050. SelvityksetSivulta löytyy osa Pohjanmaan maakuntakaavaan 2050 liittyvistä selvityksistä.

Uutisia tuulivoimasta