Mastbackan tuulivoimapuisto

Mastbackan tuulivoimahanke lyhyesti

Esse Vind Ab suunnittelee Mastbackan tuulivoimapuistoa, joka sijaitsee metsäalueella Lappforsin ja Purmon välissä. Hankealueelle suunnitellaan 6 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimapuiston suunniteltu kokonaisteho on 42 MW ja voimaloiden kokonaiskorkeus 270 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä ja maakaapeleita. Tuulivoimapuisto suunnitellaan liitettävän joko Fingridin tai Herrforsin sähköverkkoon maakaapeleilla.

Mastbacka-kartta