Mastbackan tuulivoimapuisto

Mastbackan tuulivoimahanke lyhyesti

Esse Vind Ab suunnittelee Mastbackan tuulivoimapuistoa, joka sijaitsee metsäalueella Lappforsin ja Purmon välissä. Hankealueelle suunnitellaan 6 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimapuiston suunniteltu kokonaisteho on 42 MW ja voimaloiden kokonaiskorkeus 270 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä ja maakaapeleita. Tuulivoimapuisto suunnitellaan liitettävän joko Fingridin tai Herrforsin sähköverkkoon maakaapeleilla.

Mastbacka-kartta

Lopullinen ehdotus

Ehdotus (PDF, 3,3 MB)

Selostus (PDF, 24 MB)

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (PDF, 861 kB)

Liite 2: Luontoinventointi (PDF, 4,9 MB)

Liitet 3: Arkeologinen selvitys (PDF, 8,1 MB)

Liite 4: Luontoinventointi, täydennyksia (PDF, 7,6 MB)

Liite 5: Meluselvitys (PDF, 1,5 MB)

Liite 6: Välkeselvitys (PDF, 2,2 MB)

Liite 7: Visualisointi (PDF, 3,8 MB)

Liite 8: Näkemäanalyysi (PDF, 6,5 MB)

Liite 9: Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (PDF, 320 kB)

Liite 10: Muuttolintuselvitys, kevätmuutto (PDF, 1,1 MB)

Liite 11: Muuttolintuselvitys, syysmuutto (PDF, 1,2 MB)

Liite 12: Lintujen törmäysmallinnus (PDF, 1,1 MB)

Liite 13: Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (PDF, 376 kB)

Sääksiseuranta (PDF, 4,6 MB)
(salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 14 kohdan mukaan)

Ehdotusvaiheen aineisto

Ehdotus (PDF, 3,3 MB)

Selostus (PDF, 9,3 MB)

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (PDF, 861 kB)

Liite 2: Luontoinventointi (PDF, 4,9 MB)

Liitet 3: Arkeologinen selvitys (PDF, 8,1 MB)

Liite 4: Luontoinventointi, täydennyksia (PDF, 7,6 MB)

Liite 5: Meluselvitys (PDF, 1,6 MB)

Liite 6: Välkeselvitys (PDF, 2,2 MB)

Liite 7: Visualisointi (PDF, 3,8 MB)

Liite 8: Näkemäanalyysi (PDF, 6,5 MB)

Liite 9: Luonnosvaiheen vastineet ja niiden palautteet (PDF, 320 kB)

Liite 10: Muuttolintuselvitys, kevätmuutto (PDF, 1,1 MB)

Liite 11: Muuttolintuselvitys, syysmuutto (PDF, 1,2 MB)

Liite 12: Lintujen törmäysmallinnus (PDF, 1,1 MB)

Sääksiseuranta (PDF, 4,6 MB)
(salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 14 kohdan mukaan)

Luonnosvaiheen aineisto

Kartta (PDF 3 358 kB)

Selostus (PDF 7 862 kB)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (PDF 1 138 kB)

Luontoselvitys (PDF 4 917 kB)

Arkeologinen inventointi (PDF 8 289 kB)

Meluselvitys (PDF 1 024 kB)

Välkeselvitys (PDF 1 242 kB)

Näkemäanalyysi (PDF 2 219 kB)

Muuta aineistoa

YVA-päätös Mastbackan tuulivoimapuisto (PDF 3.538 kB)

Mastbackan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn tulokset (PDF 1 MB).

Käsittely kunnassa 2019 - 2020

Hiljaiset ja pimeät alueet