Mastbackan tuulivoimapuisto

Esse Vind Ab suunnittelee Mastbackan tuulivoimapuistoa, joka sijaitsee metsäalueella Lappforsin ja Purmon välissä. Hankealueelle suunnitellaan 6 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimapuiston suunniteltu kokonaisteho on 42 MW ja voimaloiden kokonaiskorkeus 270 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä ja maakaapeleita. Tuulivoimapuisto suunnitellaan liitettävän joko Fingridin tai Herrforsin sähköverkkoon maakaapeleilla.

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä osayleiskaavan 2.5.2022 § 15.

Mastbacka-kartta

Lopullinen ehdotus

Ehdotus (PDF, 3,3 MB)

Selostus (PDF, 24 MB)

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (PDF, 861 kB)

Liite 2: Luontoinventointi (PDF, 4,9 MB)

Liitet 3: Arkeologinen selvitys (PDF, 8,1 MB)

Liite 4: Luontoinventointi, täydennyksia (PDF, 7,6 MB)

Liite 5: Meluselvitys (PDF, 1,5 MB)

Liite 6: Välkeselvitys (PDF, 2,2 MB)

Liite 7: Visualisointi (PDF, 3,8 MB)

Liite 8: Näkemäanalyysi (PDF, 6,5 MB)

Liite 9: Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (PDF, 320 kB)

Liite 10: Muuttolintuselvitys, kevätmuutto (PDF, 1,1 MB)

Liite 11: Muuttolintuselvitys, syysmuutto (PDF, 1,2 MB)

Liite 12: Lintujen törmäysmallinnus (PDF, 1,1 MB)

Liite 13: Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (PDF, 376 kB)

Sääksiseuranta (PDF, 4,6 MB)
(salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 14 kohdan mukaan)

Ehdotusvaiheen aineisto

Ehdotus (PDF, 3,3 MB)

Selostus (PDF, 9,3 MB)

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (PDF, 861 kB)

Liite 2: Luontoinventointi (PDF, 4,9 MB)

Liitet 3: Arkeologinen selvitys (PDF, 8,1 MB)

Liite 4: Luontoinventointi, täydennyksia (PDF, 7,6 MB)

Liite 5: Meluselvitys (PDF, 1,6 MB)

Liite 6: Välkeselvitys (PDF, 2,2 MB)

Liite 7: Visualisointi (PDF, 3,8 MB)

Liite 8: Näkemäanalyysi (PDF, 6,5 MB)

Liite 9: Luonnosvaiheen vastineet ja niiden palautteet (PDF, 320 kB)

Liite 10: Muuttolintuselvitys, kevätmuutto (PDF, 1,1 MB)

Liite 11: Muuttolintuselvitys, syysmuutto (PDF, 1,2 MB)

Liite 12: Lintujen törmäysmallinnus (PDF, 1,1 MB)

Sääksiseuranta (PDF, 4,6 MB)
(salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 14 kohdan mukaan)

Luonnosvaiheen aineisto

Kartta (PDF 3 358 kB)

Selostus (PDF 7 862 kB)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (PDF 1 138 kB)

Luontoselvitys (PDF 4 917 kB)

Arkeologinen inventointi (PDF 8 289 kB)

Meluselvitys (PDF 1 024 kB)

Välkeselvitys (PDF 1 242 kB)

Näkemäanalyysi (PDF 2 219 kB)

Muuta aineistoa

YVA-päätös Mastbackan tuulivoimapuisto (PDF 3.538 kB)

Mastbackan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn tulokset (PDF 1 MB).

Käsittely kunnassa 2019 - 2020

Hiljaiset ja pimeät alueet