Boende & miljö Planer och kartor Mastbacka vindkraftspark

Mastbacka vindkraftspark

Esse Vind Ab planerar en vindkraftspark vid namn Mastbacka på ett skogsområde mellan Lappfors och Purmo. Inom projektområdet planerar man bygga sex vindkraftverk. Vindkraftsparkens planerade totaleffekt är 42 MW och kraftverkens totalhöjd är 270 meter. Rotordiametern planeras vara 180 m. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. Vindparken planeras anslutas antingen till Fingrids eller Herrfors nätverk via jordkablar.

Mastbacka-karta