Ett fotomontage som visar hur vindkraftverk skulle kunna påverka landskapsbilden i Lappfors. Montage: Etha Wind.

Pedersöre vindkraftsstrategi

Miljöministeriet har beviljat Pedersöre kommun statligt understöd för att göra en vindkraftsstrategi. Det pågår redan två planläggningsprojekt för vindkraftsparker i kommunen och i strategiarbetets första skede vill kommunen förbättra delaktigheten och transparensen.

Vårt mål är att öka kunskapen om vindkraftens etableringsprocess, livscykel och konsekvenser, utarbeta verktyg och system för att samla information om vindkraft samt bedöma informationens relevans. Pedersöre vill också åstadkomma nya sätt att förbättra kommunikationen om planläggningen av vindkraft inom ramen för rådande lagstiftning samt försnabba och kvalitetssäkra planläggningsprocesserna.

Slutseminarium 2.11.2022

Onsdagen den 2 november 2022 hölls slutseminariet för Pedersöre vindkraftsstrategi. Seminariet sändes direkt i Pedersöre invånarforum på Facebook och i kommunens Youtubekanal. Du kan se sändningen i spelaren nedanför. Deltagare: Stefan Svenfors, Pedersöre kommundirektör, Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren, Tage Erikson, Swedish Solar HydroGenesis, Roger Holm, koncernchef för Katternökoncernen och Alina Isoviita, projektkoordinator.

Föreläsarnas presentationer:

Vindkraftsstrategin behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i början på 2023. 

Nyheter om vindkraft