Ett fotomontage som visar hur vindkraftverk skulle kunna påverka landskapsbilden i Lappfors. Montage: Etha Wind.

Pedersöre vindkraftsstrategi

Pedersöre kommun har gjort en vindkraftsstrategi med statligt understöd från Miljöministeriet. Kommunens målsättning med strategiarbetet var att förbättra delaktigheten och öka transparensen kring vindkraft samt att i allmänhet öka kunskapen om vindkraftens etableringsprocess, livscykel och konsekvenser.

Kommunfullmäktige godkände vindkraftsstrategin den 13 februari 2023. Det går att se mötet i efterskott i kommunens Youtubekanal: Kommunfullmäktiges möte 13.2.2023.

Läs strategin i sin helhet här: Pedersöre kommuns vindkraftsstrategi (PDF, 1,6 MB)

Slutseminarium 2.11.2022 (Youtube).

Länkar

Allmän information om vindkraft: Finlands vindkraftsförening - Frågor om vindkraft, uppdaterad 2023 (PDF 5,5 MB).

Österbottens landskapsplan 2050. Urval av gjorda utredningar i anslutning till Österbottens landskapsplan 2050.

Nyheter om vindkraft