Ett fotomontage som visar hur vindkraftverk skulle kunna påverka landskapsbilden i Lappfors. Montage: Etha Wind.

Pedersöre vindkraftsstrategi – följ utvecklingsarbetet

Miljöministeriet har beviljat Pedersöre kommun statligt understöd för att göra en vindkraftsstrategi. Det pågår redan två planläggningsprojekt för vindkraftsparker i kommunen och i strategiarbetets första skede vill kommunen förbättra delaktigheten och transparensen.

Vårt mål är att öka kunskapen om vindkraftens etableringsprocess, livscykel och konsekvenser, utarbeta verktyg och system för att samla information om vindkraft samt bedöma informationens relevans. Pedersöre vill också åstadkomma nya sätt att förbättra kommunikationen om planläggningen av vindkraft inom ramen för rådande lagstiftning samt försnabba och kvalitetssäkra planläggningsprocesserna.

Länkar

Allmän information om vindkraft: Finlands vindkraftsförening, Frågor om vindkraft, PDF, 4 MB

Österbottens landskapsplan 2050. Urval av gjorda utredningar i anslutning till Österbottens landskapsplan 2050.

Nyheter om vindkraft