Aktuellt Pedersöre utreder mörka och tysta områdens betydelse
24.5.2021
Dimma ligger över ett kärr med enstaka tallar. Det är skymning.

Pedersöre utreder mörka och tysta områdens betydelse

Hur ska Pedersöre beakta tysta och mörka områden i kommunen och hur kan en eventuell utbyggnad av vindkraftverk påverka rekreationsvärdet och naturskyddet i dessa områden?

De här frågorna utreds som bäst inom ramen för kommunens vindkraftsstrategi.

De mörka och tysta områdena i Pedersöre har väckt frågor och diskussioner i flera sammanhang, främst i samband med den pågående planläggningen av vindkraftsparker i kommunen. Temat har lyfts fram bland annat i responsen till planutkastet för Mastbacka vindkraftspark och i en fullmäktigemotion i mars.

Österbottens förbund kartlade tysta och mörka områden i Österbotten år 2016. Också delar av Pedersöre har identifierats som sådana områden.

Temakartorna finns med i Österbottens landskapsplan 2040, som också innehåller allmänna rekommendationer om hur dessa områden ska beaktas i planläggning och markanvändning. Här finns mer information om Österbottens landskapsplan 2040.

Planläggaren Anna-Karin Pensar konstaterar att Österbottens förbund inte tar ställning till områdena, utan överlåter ansvaret till kommunerna.

– Pedersöre behöver själv avgöra vilken betydelse de mörka och tysta områdena har och hur vi värnar om dem i vår kommun, säger hon.

Vanligtvis brukar man göra bedömningen från fall till fall när ett område planläggs.

– Nu är det naturligt att vi utreder det här som en del av vindkraftsstrategin, för hela Pedersöre, säger Pensar.

Analysen ser på hur tysta och mörka områden i Pedersöre ligger geografiskt i förhållande till rekreationsområden och naturskyddsområden. Utredningen omfattar också vilka konsekvenser en potentiell utbyggnad av vindkraft har för rekreations- och naturvärden.

Rapporten ska vara klar inom juni månad.

Tilläggsuppgifter: Planläggaren Anna-Karin Pensar, tfn 067850 324, anna-karin.pensar@pedersore.fi.