Aktuellt Pedersöre gör en egen vindkraftsstrategi
21.1.2021
Ett ensamt vindkraftsverk på ett fält.

Pedersöre gör en egen vindkraftsstrategi

Pedersöre kommun har beviljats statligt understöd för att göra en vindkraftsstrategi. Det pågår redan två planläggningsprojekt för vindkraftsparker i kommunen och i strategiarbetets första skede vill kommunen förbättra delaktigheten och transparensen.

Målsättningen med vindkraftsstrategin är att öka kunskapen om vindkraftens etableringsprocess, livscykel och konsekvenser, utarbeta verktyg och system för att samla information om vindkraft samt bedöma informationens relevans. Pedersöre vill också åstadkomma nya sätt att förbättra kommunikationen om planläggningen av vindkraft inom ramen för rådande lagstiftning samt försnabba och kvalitetssäkra planläggningsprocesserna. 

Nu inleder Pedersöre kommun det första steget i processen, vilket kommundirektör Stefan Svenfors är glad över. 

– Vi är tacksamma för det statliga stödet. Vi har två pågående planläggningsprojekt för vindkraftsparker och i första skedet av strategiarbetet vill vi förbättra delaktigheten, höra alla röster och på alla sätt kunna vara transparenta, säger Svenfors. 

Processen kommer att vara lång och omfattande.

– Vi vill ta ett första steg där vi får till stånd en dialog, respekt för varandra och också kan diskutera utvecklingen på landsbygden överlag, säger Svenfors.