Aktuellt Scenarier för utbyggnad av vindkraft i Pedersöre
21.11.2022
Ett ensam vindkraftverk i skymningljus.

Foto: Pixabay.

Scenarier för utbyggnad av vindkraft i Pedersöre

Inom ramen för vindkraftsstrategiprojektet har konsultbyrån Sweco utarbetat scenarier för utbyggnaden av vindkraft i Pedersöre. Avsikten med scenarierna är att utreda potentiella områden för vindkraft i kommunen och vilka konsekvenser de olika scenarierna har.

Du kan bekanta dig med materialet här: Vindkraftsscenarier.

Utredningen av scenarierna ska fungera som underlag för hantering av vindkraftsfrågor i kommunen.