Ett ensamt vindkraftverk i skymningen.

Vindkraftsscenarier

Inom ramen för vindkraftsstrategiprojektet har konsultbyrån Sweco utarbetat scenarier för utbyggnaden av vindkraft i Pedersöre. Avsikten med scenarierna är att utreda potentiella områden för vindkraft i kommunen och vilka konsekvenser de olika scenarierna har.

De olika scenarierna med sina konsekvenser jämförs också med varandra. Dessutom har scenariernas konsekvenser för kommunens ekonomi, sysselsättning och klimat bedömts.

Utredningen av scenarierna ska fungera som underlag för hantering av vindkraftsfrågor i kommunen.

Pedersöre scenarier, PDF, 1,2 MB

Jämförelse mellan scenarier, PDF, 2,9 MB

Konsekvensbedömning, PDF, 832 KB