Aktuellt Diskussionsmöte om Purmo vindkraftspark 25.5 i Purmogården
25.5.2023

Diskussionsmöte om Purmo vindkraftspark 25.5 i Purmogården

Nu finns ett utkast till delgeneralplanen för Purmo vindkraftspark samt vindkraftsparkens miljökonsekvensbedömning, vilka har gjorts upp utgående från gjorda utredningar och diskussioner med myndigheter och andra intressenter.

Allmänheten har möjlighet att delta i ett diskussionsmöte om utkastet och miljökonsekvensbedömningen torsdagen den 25 maj 2023 kl. 18.00. Mötet hålls i Purmogården, adress Purmovägen 320.

Det är också möjligt att delta i mötet elektroniskt via Teams. 

Länken till mötet: Click here to join the meeting.

Mer information hur man ansluter sig till mötet finns här: Anvisningar för deltagande i Teamsmöte 25.5. 

På mötet 25.5 presenteras

  • utkastet till delgeneralplan för vindkraftsparken
  • miljökonsekvensbedömningen.

Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och säga sin åsikt.

Det är möjligt att bekanta sig med MKB och utkastet redan kl. 17.00 och diskutera med representanter från ABO Wind, FCG, Pedersöre kommun och Södra Österbottens NTM-central.  

Utkastet till delgeneralplan läggs fram till påseende vid ett senare tillfälle, vilket vi informerar om separat.