Aktuellt Enkäten om Purmo vindkraftspark till 600 adresser
10.8.2022

Enkäten om Purmo vindkraftspark till 600 adresser

Det har uppstått en del frågor om invånarenkäten som gäller planeringen av Purmo vindkraftspark. Här kommer en redogörelse för hur enkäten genomförs.

Enkäten är en del av den pågående miljökonsekvensbedömningen.

FCG, Finnish Consulting Group, gör enkäten på uppdrag av ABO Wind.

Frågeformuläret har skickats ut till totalt 600 hushåll. I urvalet ingår både fast boende och ägare till fritidsstugor. Mottagarna är i åldern 18–85 år.

Adressurvalet har gjorts på följande sätt:

  • Alla hushåll och fritidsbostäder som ligger inom en 3 kilometers radie från projektområdet och under 500 meter från elledningen har fått enkäten.
  • Inom 3–10 kilometers avstånd från projektområdet har adresser slumpmässigt valts ut, tills man nått upp till målsättningen på 600 hushåll.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som är den övervakande myndigheten i miljökonsekvensbedömningsprocessen, har fått ta del av tillvägagångssättet och anser att urvalet är tillräckligt stort för att man ska få en representativ bild av åsikterna.

Svarstiden för enkäten pågår till 19 augusti.

Tilläggsuppgifter ger: