Aktuellt Fler utredningar om Purmo vindkraftspark
9.12.2021

Fler utredningar om Purmo vindkraftspark

Tidtabellen för miljökonsekvensbeskrivningen för Purmo vindkraftspark har uppdaterats. Det beror på att alternativen för elöverföringen kommer att kompletteras och justeras. MKB-beskrivningen läggs preliminärt till påseende i juni 2022.

Miljökonsekvensbedömningen kommer i vår att kompletteras genom att man utreder nya alternativ för elöverföringen till den planerade Sandås elstation i Nykarleby. Det här gör det nödvändigt att göra naturutredningar också för de nya rutterna på våren/försommaren 2022, innan MKB-beskrivningen färdigställs.

Som en följd av det läggs MKB-beskrivningen preliminärt till påseende i juni 2022, i stället för i mars 2022.

I november 2021 blev naturutredningarna och de arkeologiska utredningarna i området där Purmo vindkraftspark planeras färdiga. Utredningarna kommer – tillsammans med kommentarer och synpunkter från myndigheter och allmänheten – att utgöra grunden när MKB-beskrivningen för vindkraftsparken görs upp. 

I samband med att planutkastet för Purmo vindkraftspark och MKB-beskrivningen läggs fram till påseende nästa år ordnas ett infomöte för allmänheten. Då har alla möjlighet att kommentera planerna och framföra kommentarer och ge ändringsförslag.

Mer om Purmo vindkraftspark och planläggningsprocessen.

Ett vindkraftverk fotograferat underifrån. Tre vingar och en lång stång.
Vindkraftverk fotograferade på avstånd i skymning.