Aktuellt Tidtabellen för Purmo vindkraftspark justeras
13.6.2022
En landsväg går genom en gårdsgrupp. Till höger i bild finns en skylt med texten LILLBY. Det är sommar.

Tidtabellen för Purmo vindkraftspark justeras

Miljökonsekvensbeskrivningen för Purmo vindkraftspark har kompletterats med naturinventeringar till de delar som gäller elöverföringen. 

Eftersom miljökonsekvensbedömningarna och översättningen kommer att göras i sommar har tidtabellen för planläggningsprocessen justerats. Miljökonsekvensbedömningen och utkastet till delgeneralplan för vindkraftsparken läggs preliminärt till påseende på hösten 2022, inte i juni.

I sommar genomförs också en invånarenkät om Purmo vindkraftspark. 

När planutkastet för Purmo vindkraftspark och MKB-beskrivningen läggs fram till påseende ordnas ett infomöte för allmänheten. Då har alla möjlighet att kommentera planerna och framföra kommentarer och ge ändringsförslag.

Läs mer om Purmo vindkraftspark och planläggningsprocessen.