Aktuellt Pedersöres vindkraftsstrategi – slutseminarium
20.10.2022
Ett vindkraftverk.

På seminariet 2.11 presenteras utkastet till Pedersöres vindkraftsstrategi.

Pedersöres vindkraftsstrategi – slutseminarium

Onsdag 2.11.2022 kl. 18–20, auditoriet, Sursik skola.

Projekttiden för Pedersöres vindkraftsstrategi börjar närma slutet och det är dags att summera projektet. Därför ordnar vi ett slutseminarium vars teman är energiförsörjning och den gröna omställningen. Dessutom presenteras utkastet till Pedersöres vindkraftsstrategi.

Seminariet ordnas i Sursik skolas auditorium onsdag 2.11.2022 klockan 18–20. Evenemanget börjar med kaffe från kl. 17.30, programmet börjar kl. 18. Seminariet streamas också via Invånarforum på Facebook där man kan se evenemanget live eller senare.

Om du vill delta på plats, anmäl dig genom att skicka e-post till: alina.isoviita@pedersore.fi senast fredag 28.10.

Program

  • kl. 17.30 Kaffe
  • kl. 18.00 Välkommen, kommundirektör Stefan Svenfors
  • kl. 18.05 Key Note: Att fånga vinden – vår tids energiutmaning, Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren
  • kl. 18.15 Småskalig vindkraft, solenergi och vätgas för lokala off-gridlösningar, Tage Erikson, Swedish Solar HydroGenesis
  • kl. 18.45 Energikrisen och samhället: hur klarar vi oss i Jakobstadsnejden?, Roger Holm, koncernchef för Katternökoncernen
  • kl. 19.15 Utkast till Pedersöres vindkraftsstrategi, projektkoordinator Alina Isoviita
  • kl. 19.55 Slutord, Stefan Svenfors.

Varmt välkommen!