Aktuellt Miljökonsekvensbedömningen för Purmo vindkraftspark är klar
17.5.2023

Miljökonsekvensbedömningen för Purmo vindkraftspark är klar

Nu kan allmänheten bekanta sig med och kommentera miljökonsekvensbedömningen för Purmo vindkraftspark.

ABO Wind Ab planerar bygga 43 nya vindkraftverk i projektområdet i Purmo. De planerade vindkraftverken har en höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på under 10 MW, vilket innebär att den totala effekten skulle vara uppskattningsvis under 430 MW. Purmo vindkraftspark omfattar en yta på cirka 5 100 hektar. Enligt planen kommer den el som produceras i vindkraftsparken att överföras till det riksomfattande nätet via en kraftledning på 400 kV.

Projektområdet ligger i Pedersöre kommuns sydvästra del. Tätorterna Lillby och Purmo ligger på den västra sidan av projektområdet på cirka 2 kilometers avstånd. 

Karta i jpg-format  Karta (PDF, 5,6 MB)

Nu läggs miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Purmo vindkraftspark till påseende.

Miljökonsekvensbedömningen

Miljökonsekvensprocessen övervakas av Södra Österbottens NTM-central. Handlingarna är framlagt till påseende 17.5.– 14.7.2023. Papperversionen är tillgänglig under öppettiderna i:

  • Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
  • Pedersöre huvudbibliotek, Mjölvägen 1, 69810 Bennäs
  • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
  • Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 10, 66900 Nykarleby
  • Kauhava stadshus, Kauppatie 109, 62200 Kauhava
  • elektroniskt på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst på adressen www.miljo.fi/purmovindkraftMKB från och med 17.5.2023.

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 14.7.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. I åsikterna och utlåtandena ska man hänvisa till diarienummer EPOELY/596/2021.

Handlingarna hittas här: Purmo vindkraftspark, Pedersöre.

Utkast till delgeneralplan

OBS! Utkastet till delgeneralplan läggs fram till påseende vid ett senare tillfälle.

Informationsmöten

Torsdagen den 25.5 kl. 18.00 kan allmänheten delta i ett informationstillfälle i Purmogården. Man gan delta i mötet både på plats och elektroniskt, via Teams.

På mötet presenteras utkastet till delgeneralplan och miljökonsekvensbedömningen (MKB). På plats finns representanter från Pedersöre kommun, MKB-kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten, ABO Wind och konsulten FCG. Innan det allmänna mötet (kl. 17:00-18:00) finsk möjlighet till enskilda diskussioner.

Länken till mötet: Click here to join the meeting.

Mer information hur man ansluter sig till mötet finns här: Anvisningar för deltagande i Teamsmöte 25.5. 

Tilläggsuppgifter ger:

Projektansvarig: ABO Wind Oy, Teuvo Raesalmi, tfn + 040 543 0865, teuvo.raesalmi@abo-wind.fi
MKB-konsulten: FCG Finnish Consulting Group Oy, Christian Tallsten (om MKB) tel. 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi och Taneli Heikkilä (delgeneralplanen), tel. 041 7317429, taneli.heikkila@fcg.fi.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Virve Kustula, puh. 029 502 4017, virve.kustula@ely-keskus.fi.
Pedersöre kommun: planläggningschef Anna-Karin Pensar, tel. 06–7850 324 eller 044 755 7619, anna-karin.pensar@pedersore.fi.