Ajankohtaista Purmon tuulivoimapuiston YVA-selostus on valmis
17.5.2023

Purmon tuulivoimapuiston YVA-selostus on valmis

Yleisölle avautuu nyt tilaisuus kommentoida Purmon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten selostusta.

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 43 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on alle 10 MW jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW. Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voimajohdolla.

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. 

Kartta (kuva)

Kartta (PDF, 5,6 MB)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä

ABO Wind Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen Purmon tuulivoimapuisto, Pedersöre.

Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-selostus on nähtävillä 17.5.-14.7.2023.

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen paperiversiot ovat nähtävillä 17.5.-14.7.2023 aukioloaikojen mukaan:

  • Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen
  • Pedersören pääkirjasto, Jauhotie 1, 69810 Pännäinen
  • Uudenkaarlepyyn kaupungintalo, Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy
  • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, 66900 Uusikaarlepyy
  • Kauhavan kaupungintalo, Kauppatie 109, 62200 Kauhava
  • Kauhavan pääkirjasto, Kauppatie 88, 62200 Kauhava
  • sekä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA.

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 14.7.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/596/2021.

Tiedostot löytyvät tästä: Purmon tuulivoimapuisto, Pedersöre

Osayleiskaavan luonnos

HUOM! Osayleiskaavan luonnos tulee nähtäville myöhemmin.

Yleisötilaisuus

Yleisölle järjestetään keskustelutilaisuus, joka pidetään Purmogårdenilla 25.5.2023 klo 18.00, osoitteessa Purmontie 320, 68930 Purmo.

Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin kautta. 

Linkki Teams-kokoukseen: Click here to join the meeting

Tiedot kokoukseen liittymisestäOhjeistus Teams-kokoukseen osallistumiselle.

Tilaisuudessa esitellään

  • kaavaluonnos
  • ympäristövaikutusten arviointiselostus 

Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä.

Luonnokseen voi tutustua klo 17.00 alkaen ja silloin on myös mahdollista keskustella ABO Windin, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, FCG:n ja Pedersören kunnan edustajien kanssa.

Lisätietoja antavat:

Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Teuvo Raesalmi, p. 040 543 0865, teuvo.raesalmi@abo-wind.fi.
YVA-konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Christian Tallsten (YVA), p. 040 247 2876, christian.tallsten@fcg.fi, ja Taneli Heikkilä (kaava), p. 041 731 7429, taneli.heikkila@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, p. 0295 016 403, elina.venetjoki@ely-keskus.fi ja Virve Kustula, p. 0295 024 017, virve.kustula@ely-keskus.fi
Pedersören kunta: kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensar, puh. 06–7850 324 tai 044 755 7619, anna-karin.pensar@pedersore.fi.