Aktuellt Tidtabellen för Purmo vindkraftspark justeras
23.9.2022
En landsväg går genom en gårdsgrupp. Till höger i bild finns en skylt med texten LILLBY. Det är sommar.

Tidtabellen för Purmo vindkraftspark justeras

Miljökonsekvensbedömningen och utkastet till delgeneralplan för Purmo vindkraftspark läggs preliminärt till påseende i början av 2023, inte i höst.

När planutkastet för Purmo vindkraftspark och MKB-beskrivningen läggs fram till påseende ordnas ett infomöte för allmänheten. Då har alla möjlighet att kommentera planerna och framföra kommentarer och ge ändringsförslag.

 

Läs mer om Purmo vindkraftspark och planläggningsprocessen.