Aktuellt GIS-analys av tysta och mörka områden
30.6.2021

GIS-analys av tysta och mörka områden

Pedersöre har inom ramen för kommunens kommande vindkraftsstrategi utrett hur eventuella vindkraftsparker kan påverka rekreations- och naturvärden på tysta och mörka områden i Pedersöre. 

Utredningen kommer att användas som underlag för beslut gällande vindkraft och i konsekvensbedömningar gällande generalplaner för vindkraftsparker.

Materialet har publicerats på kommunens webbplats. Läs mer här: Tysta och mörka områden.