Aktuellt Många anmärkningar om vindkraft
20.10.2020
Ett ensamt vindkraftverk på en slätt.

Både privatpersoner och myndigheter tycker till om utkastet till delgeneralplan.

Många anmärkningar om vindkraft

Kommunen har fått stor respons på utkastet till en delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark. Cirka 50–60 privatpersoner och markägare har lämnat in anmärkningar, och drygt tio utlåtanden från myndigheter har kommit in. Den stora mängden innebär att det kommer att ta en tid att gå igenom materialet och bemöta det.

Pedersöre kommuns miljö- och byggnadsnämnd hänvisar i sitt eget utlåtande till den fullmäktigemotion som lämnades in i augusti. Nämnden anser att man i Pedersöre inte borde planera vindkraftverk närmare än två kilometer från närmaste störbara objekt, till exempel bostad, fritidsbostad eller skola.

Nämnden anser också att Pedersöre kunde förorda att man gör en miljökonsekvensbedömning även för vindkraftsparker med mindre än tio vindkraftverk eller med en lägre effekt än 45 megawatt.