Aktuellt Respons om Mastbacka delgeneralplan
23.2.2021
Ett fotomontage från Lappfors, där det syns vindkraftverk långt borta mellan träden. I förgrunden landsvägen och vyerna när man kör in i Lappfors från Essehållet.

Fotomontage som visar hur Mastbacka vindkraftspark kan synas i landskapsbilden i Lappfors. Källa: Etha Wind

Respons om Mastbacka delgeneralplan

Utkastet till Mastbacka delgeneralplan var framlagt till påseende den 24.8-23.9.2020. Den 25.8.2020 ordnades ett allmänt diskussionsmöte för allmänheten i Essegården. Där deltog cirka 100 personer.

Det centrala målet med planläggningen är att utreda och skapa förutsättningar för en vindkraftspark. Esse Vind strävar efter att bygga sex vindkraftverk på det aktuella området.

När utkastet var till påseende kom det in 13 utlåtanden och 39 åsikter. Responsen och bemötanden har sammanställts och behandlades av planläggningssektionen den 24 februari. Sektionen fortsätter behandlade bemötandena den 25 februari.

Du kan läsa sammanställningen här: Pedersöre kommun, Sammanställning av utkastskedets respons samt bemötanden av dessa, PDF 335 KB.