Aktuellt Möte om planutkast för Mastbacka i Esse
24.8.2020
Landskapsbild. I bakgrunden syns vindkraftverk.

Så här kunde landskapsbilden i Lappfors bli om Mastbacka vindkraftspark förverkligas.

Möte om planutkast för Mastbacka i Esse

Ett utkast till delgeneralplan för ett vindkraftsområde på Mastbacka mellan Lappfors och Purmo är klart. Det läggs fram till påseende 24 augusti–23 september 2020. Planutkastet är utformat på basis av utredningar och diskussioner med myndigheter och andra intressenter.

Allmänheten har möjlighet att diskutera utkastet på ett möte i Essegården tisdagen den 25.8.2020 klockan 18.00. På mötet presenteras utkastet och det är möjligt att ställa frågor och framföra åsikter.

Skriftliga synpunkter kan framföras under tiden som utkastet är framlagt. Handlingarna finns till påseende från och med måndag 24.8 på tekniska avdelningen vid kommungården, Skrufvilagatan 2, Bennäs och på kommunens webbplats, under rubriken Mastbacka vindkraftsområde. Planläggaren Anna-Karin Pensar svarar på frågor, tfn 785 0324 eller 044 755 7619, e-post: anna-karin.pensar@pedersore.fi.