Aktuellt Navhöjden grund för minimiavstånd
16.2.2021

Navhöjden grund för minimiavstånd

Pedersöre går in för ett minimiavstånd på nio gånger navhöjden mellan befintliga bostadshus och nya vindkraftverk. Det beslöt kommunfullmäktige i måndags.

Beslutet är svar på en fullmäktigemotion, i vilken Tore Stenmark och övriga undertecknare föreslog en minimigräns på två kilometer mellan vindkraftverk och bebyggelse.

Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att det inte behövs något principbeslut om minimigräns eftersom planläggningsprocessen och andra konsekvensutredningar ger en så noggrann och detaljerad bild, att man på basis av dem kan bedöma hur långt avståndet borde vara. 

SFP-gruppen föreslog genom Niclas Sjöskog en kompromiss, med en minimigräns på nio gånger navhöjden. I omröstningen stöddes förslaget av 27 ledamöter, fem röstade för styrelsens förslag medan tre röstade blankt.

Tore Stenmark föreslog dessutom att kommunen i sitt utlåtanden till NTM-centralen föreslår att man tillämpar miljökonsekvensförfarande för alla vindkraftsprojekt med fler än ett kraftverk. Han fick understöd av bland andra Christine Sten. Förslaget förlorade omröstningen med 10–24 och en blank röst.

Se fullmäktigemötet i repris

Du kan höra hela debatten om vindkraftsmotionen i kommunens Youtubekanal. Diskussionen om minimiavståndet startar vid ca 2:08.