Aktuellt Vindkraftsplaner delar Pedersörebornas åsikter
24.4.2020

Vindkraftsplaner delar Pedersörebornas åsikter

Resultaten från invånarenkäten om Mastbacka vindkraftspark är klara. Enkäten fick sammanlagt 326 svar.

Pedersöre kommun påbörjade hösten 2019 göra upp en delgeneralplan för att undersöka möjligheterna att bygga en vindkraftspark vid Mastbacka i Pedersöre i skogsområdet mellan Lappfors och Purmo.

Som en del av planläggningsprocessen genomförde Esse Vind en invånarenkät vid årsskiftet 2019–2020. Syftet med enkäten var att undersöka invånarnas åsikter om projektet och om projektets konsekvenser.

Enkäter skickades ut till alla adresser i Esse (postnummer 68820), Lappfors (68840), Purmo (68930) och Lillby (68940) och den fanns även i elektronisk form på Pedersöre kommuns hemsida. 326 svar kom in.

I korthet kan man konstatera att projektet och vindkraften delar Pedersörebornas åsikter. En majoritet av svararna (55 procent) är positivt inställda till vindkraftsparken, medan 41 procent ställer sig negativt till Mastbacka vindkraftspark. De som bor nära projektområdet är mer negativt inställda än de som bor längre bort. 

Du kan läsa hela rapporten på planläggningens sidor, Du kan läsa hela rapporten på planläggningens webbsida, Resultat från invånarenkäten för Mastbacka vindkraftsprojekt, PDF 935 K.

Tilläggsuppgifter: planläggare Anna-Karin Pensar, (06) 7850 324, anna-karin.pensar@pedersore.fi.