Aktuellt Responsen om Mastbackaplan sammanställs
30.9.2021

Responsen om Mastbackaplan sammanställs

Kommunen har fått in 56 anmärkningar och 21 utlåtanden från myndigheter om förslaget till delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark. Planförslaget var framlagt till påseende 7.7–7.9. 2021.

Responsen berör många traditionella frågeställningar i vindkraftsärenden, såsom buller, skuggor, naturvärden, kulturhistoriska värden och värdesänkning på fastigheter. Nya aspekter är vindkraftens möjliga inverkan på tysta och mörka områden och konsekvensen att vindkraften delar upp invånare i två läger.

Konsulten Ramboll kommer nu att sammanställa responsen. Sedan ska planläggningssektionen behandla och bemöta responsen. Efter det gör konsulten ett slutligt förslag till delgeneralplan som går via planläggningssektionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för avgörande.

Om det blir aktuellt att göra stora förändringar i förslaget, måste planförslaget läggas till påseende en gång till.

Planläggningsprocessens syfte är att skapa förutsättningar för att bygga sex vindkraftverk med en total höjd på högst 270 m och en ungefärlig maximieffekt på cirka 7 MW per enhet.

Mer information om planläggningsprocessen finns här: Mastbacka vindkraftspark.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Anna-Karin Pensar, (06) 785 0324, 044-755 7619 eller anna-karin.pensar@pedersore.fi.