Ajankohtaista Palaute Mastbackan osayleiskaavaehdotuksesta kootaan
30.9.2021

Palaute Mastbackan osayleiskaavaehdotuksesta kootaan

Kunnalle annettiin 56 muistutusta ja viranomaisilta tuli 21 lausuntoa Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Ehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.7. – 7.9.2021.

Palaute koskee monissa tuulivoimakeskusteluissa usein esiintyviä kysymyksiä, kuten melua, varjovaikutuksia, luontoarvoja, kulttuurihistoriallisia arvoja ja kiinteistöarvon pudotusta. Uusia näkökohtia palautteessa ovat tuulivoiman mahdollinen vaikutus hiljaisiin ja pimeisiin alueisiin sekä ikävä seuraus, että tuulivoima jakaa asukkaat kahteen leiriin.

Nyt palaute kootaan yhteen konsultti Rambollin voimin ja annetaan kaavoitusjaostolle pohdittavaksi ja käsiteltäväksi. Sen jälkeen konsultti laatii lopullisen esityksen osayleiskaavaksi. 

Jos kaavaehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia, kaava asetetaan uudelleen nähtäville. Muissa tapauksissa kaava annetaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaavoitusprosessin tavoitteena on, että alueelle voidaan toteuttaa kuusi tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 270 m ja likimääräinen enimmäisteho yksikköä kohden noin 7 MW.

Lisätietoja kaavoitusprosessista löytyy tältä: Mastbackan tuulivoimapuisto.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Anna-Karin Pensar, (06) 785 0324, 044-755 7619 tai anna-karin.pensar@pedersore.fi.