Ajankohtaista Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin
2.5.2022
Kunnan kaavoittaja Anna-Karin esitteli kaavaehdotusta päättäjille ennen päätöstä.

Kunnan kaavoittaja Anna-Karin Pensar esitteli kaavaehdotusta päättäjille ennen päätöstä.

Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaavan äänin 27-8 kokouksessaan maanantai-iltana 2. toukokuuta. Kaava mahdollistaa kuuden noin 7 MW:n tuulivoimalan rakentamisen.

Kunnanhallitus ehdotti, että kunnanvaltuusto hyväksyisi Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaavan, joka keskustelussa sai laajan tuen kaikilta kolmelta valtuustoryhmältä.

Markus Sandbacka (RKP) ehdotti puolestaan kaavaehdotuksen hylkäämistä. Häntä kannatti Camilla Roslund-Nordling. Kunnanhallituksen esitys voitti äänestyksessä äänin 27-8.

Kaava-alue käsittää noin 820 ha suuruisen alueen Lillbyn ja Lappforsin kylien välissä Pedersören kunnan itäosissa. Kartalla oleva ristisympyrä osoittaa tuulivoimalan ohjeellisen sijainnin, ja kunkin voimalan ympärille on osoittettu alue, jonka sisällä voimalan kaikkien osien on oltava. Kaavamääräysten mukaan voimaloiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisena ja värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea.

Voimalat saavat olla enintään 270 metriä korkeita ja lähtöäänitaso saa olla korkeintaan 106,1 dB(A). Rakennuslupaprosessin yhteydessä tulee esittää melu- ja välketiedot, jotka perustuvat lopulliseen valittuun voimalatyyppiin, eivätkä vaikutukset saa kasvaa kaavavaiheen selvityksistä.

Sähkönsiirto alueella ja sen ulkopuolella toteutetaan maakaapelina. Tuulivoimapuiston liittämiseksi
kantaverkkoon on kahta vaihtoehtoa tutkittu alustavasti. 

A-vaihtoehtona tutkitaan alueesta noin 8 km pohjoiseen sijaitsevaa Herrforsin Ähtävän sähköasemaa. Tässä vaihtoehdossa maakaapelia rakennettaisiin noin 9,5 km. Osa maakaapelista (vajaa 2 km) rakennettaisiin alueella sijaitsevan 20 kV ilmajohdon viereen ja osittain maakaapeli rakennettaisiin olemassa olevien metsäautoteiden viereen. Osittain reitti on maa- ja metsätalousvaltaista, missä ei ole valmiina teitä.

Vaihtoehtona B tutkitaan noin 5 km etäisyydellä alueen länsipuolella kulkeva Fingridin 110 kV voimalinja, joka kulkee ilmajohtona. Maakaapelia tälle vaihtoehdolle rakennettaisiin noin 6,5 km. Tämä maakaapeli sijoitettaisiin kokonaan olemassa olevien teiden yhteyteen. Sähkönsiirtoa tutkitaan tarkemmin tuulivoimapuiston toteutuessa.

Yleisten määräysten mukaan osayleiskaavaa voidaan käytää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Valtuutetut Christine Sten, Carita Vik-Hästbacka, Bernhard Hjulfors ja Tommy Björklund ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsenet: Ann-Christine Enqvist, Andreas Ingerström, Jonas Löv ja Jan-Olof Östergård.

Lisätietoja:

Ehdotus (PDF, 3,3 MB)

Selostus (PDF, 24 MB)

Kartalla olevat ristisympyrät osoittavat tuulivoimalioden ohjeelliset sijainnit.

Kartalla oleva ristisympyrä osoittaa tuulivoimalan ohjeellisen sijainnin.
Kunkin voimalan ympärille on osoittettu alue, jonka sisällä voimalan kaikkien osien on oltava.