Ajankohtaista Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaava astuu voimaan
8.5.2024
Sorapintainen metsätie ja kyltti, jossa lukee Mastbackan metsätie.

Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaava astuu voimaan

Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaava tulee lainvoimaiseksi, kaksi vuotta kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen. Korkein hallinto-oikeus on nimittäin hylännyt Purmo motvind -yhdistyksen valituslupahakemuksen.

Pedersören kunnanvaltuusto hyväksyi tuulivoimapuiston osayleiskaavan 2.5.2022 (§ 15). Päätöksestä oli jätetty yhteensä viisi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Sekä yksityishenkilöitä että Purmo motvind -yhdistys hakivat muutosta valtuuston päätökseen.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset marraskuun lopussa 2023.

Tämän jälkeen Purmo motvind -yhdistys haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Kun korkein hallinto-oikeus ei valituslupaa myöntänyt, osayleiskaava astuu voimaan.

Mastbackan tuulivoimapuiston osa-yleiskaavan mukaan voidaan toteuttaa kuusi tuulivoimalaa Lillbyn ja Lappforsin väliselle alueelle Pedersören kunnan itäosissa.

Lupalautakunta on jo aiemmin myöntänyt Esse Vind Ab:lle rakennusluvan kuudelle tuulivoimalalle osayleiskaava-alueella. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä rakennustyöt on mahdollista aloittaa.

Kuva kaava-alueelta, johon on osoitettu kuusi tuulivoimalan sijaintia (ympäröity).

Osayleiskaava-alueelle on osoitettu (ympyröillä) kuusi tuulivoimalaa. Näyttökuva osa-yleiskaavasta.