Ajankohtaista Tuulivoimastrategia alkaa viestinnästä
26.2.2021
Käsi, jossa on puhelin. Sen vieressä on eri sosiaalisen median symbooleja.

Tuulivoimastrategia alkaa viestinnästä

Tuulivoimaa koskevan viestintästrategian laatiminen on alkanut. Ympäristöministeriö myönsi Pedersören kunnalle rahoituksen tähän tarkoitukseen, ja nyt käymme läpi, miten käsittelemme tuulivoimakysymyksiä viestinnässä ja päätösprosesseissa.

Hallitusohjelma ja kansalliset tavoitteet ovat tuulivoiman osalta kunnianhimoisia. Sama koskee myös alueellisia suunnitelmia. Kansalliset tavoitteet pyrkivät uudistuvan energiantuotannon merkittävään lisäykseen – hallitusohjelma nostaa esiin muun muassa sen, että tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta kasvatetaan.  Sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös kuntien on keskusteltava valinnoistaan.  

– Keskitymme vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun asukkaiden kanssa kaavoituksen tiimoilta, mutta myös silloin, kun on kyse itse päätöksenteosta. Tuulivoima herättää aina paljon tunteita puolin ja toisin samalla, kun meidän on löydettävä työkaluja, joilla kommunikoida asukkaiden kanssa uudella tavalla ja rakentavasti, kunnanjohtaja Stefan Svenfors sanoo.

Toisin sanoen strategisempi viestintäajattelu auttaa Pedersöreä löytämään uusia tapoja käydä vuoropuhelua asukkaiden kanssa esimerkiksi tuulivoimasta.

– Uskomme, että asukkaat suhtautuvat siihen myönteisesti, Svenfors sanoo.

Pedersöre on tehnyt päätöksen kahden tuulivoimapuiston kaavoituksesta. Toisin sanoen tuulivoimastrategiassa ei tässä vaiheessa ole kyse siitä, tuleeko tuulivoimaa vai ei. Strategian painopiste on lähinnä siinä, miten prosessit toteutetaan objektiivisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

– Pedersöre haluaa olla näissä asioissa proaktiivinen, koska kaavoitusprosesseista viestitään nykyään myös uusilla alustoilla. Ja haluan huomauttaa, että työ on pitkäaikaista ja että olemme nyt aloittaneet strategiatyön suunnittelun, Stefan Svenfors sanoo. 

Tässä vaiheessa olemme myös päättäneet työskennellä pohjanmaalaisen viestintätoimisto Bertills & Jungin kanssa sen tiimoilta, miten strategiatyötä kehitetään ja miten käytännön viestintä toteutetaan.

Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Stefan Svenfors, 050-5120420 tai stefan.svenfors@pedersore.fi.