Näringsliv Landsbygdsservice Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar

Växtskyddsexamen – förnyas vart femte år   

Det går att avlägga tentamen både på finska och svenska via Pro Agria:

Sähköinen kasvinsuojelututkinto

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF): Kom ihåg ProAgrias svenskspråkiga elektroniska växtskyddsexamen.

Eller här:

Växtskyddsexamen på nätet.

Växtskyddsexamen.