Djurhållning

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera

 • nötkreatur
 • får
 • getter
 • hästdjur
 • fjäderfä
 • pälsdjur
 • hjort- och kameldjur
 • bin och humlor
 • svin

i produktions-, sällskaps- eller hobbysyfte, ska du registrera dig som djurhållare av djurarten i fråga innan du inleder djurhållningen.

Anmälan om ändring av djurhållningen (t.ex. avbrott i eller avslutning av djurhållningen) ska göras så snart som möjligt då situationen ändras.

För djurhållning behövs även alltid en djurhållningsplats. En djurhållningsplats kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en annan aktörs djurhållningsplats. Detta är t.ex. då man håller sina egna djur på betesmarker som ägs av någon annan.

Djurhållaren ska registreras även om ovan nämnda djur hålls endast för en kort tid. Om du alltså håller t.ex. höns eller får även under en kort tid om sommaren, ska du göra en anmälan om djurhållning och djurhållningsplats. Det här är viktigt för att vi ska kunna säkerställa djurens spårbarhet ifall exempelvis en djursjukdom bryter ut.

Mer information och blanketter: Märkning och registrering av djur.

Information till hobbyhönsägare

Med tanke på ett nyligen påträffat fall av fågelinfluensa i Janakkala, Finland, vill Jakobstads miljöhälsovård påminna regionens invånare om kraven för hållning av fjäderfä.

 • Den som vill hålla fjäderfä ska göra en anmälan om djurhållningen till Pedersöre landsbygdskansli. Anmälningsplikten gäller oavsett antal fjäderfä man ämnar hålla. Om man redan har ett djurhållningsplatssignum för en annan djurart ska man göra en ändringsanmälan om man planerar att börja hålla fjäderfä på samma plats.
 • För att förhindra smittspridningen av fågelinfluensa är det inte tillåtet att hålla fjäderfä utomhus mellan 8.2 och 31.5 om man inte gjort en skild anmälan om detta. Undantaget utegångsförbudet är djurparker, friflygning från duvslag samt inhägnade ratiter.
 • Om man vill hålla fjäderfä utomhus mellan 8.2 och 31.5 ska man göra en skriftlig anmälan om detta till kommunalveterinären eller tillsynsveterinären. Från anmälan ska framgå vilken fågelart man håller, hur många fåglar det är fråga om samt hur inhägnaden är uppbyggd för att skydda fjäderfäna mot vilda fåglar.
 • Inhägnaden för fjäderfä ska ha ett tak och vara täckt av ett finmaskigt nät eller på annat sätt konstruerad så att inte vilda fåglar kan ta sig in i inhägnaden. Foder och vatten ska placeras under tak eller inomhus så att vilda fåglar inte kan smutsa ner dessa med sin avföring.

Mer information fås från tillsynsveterinären tel.nr. 050 370 8053

Häst och stallplats ska registreras

Senast nu är det dags för alla som har häst eller ett hästdjur att göra en anmälan till det nationella djurhållarregistret. Det gäller dels uppgifter om djurets ägare eller den som sköter hästen (djurhållaren) och var det finns (djurhållningsplatsen). Man ska också anmäla för vilket ändamål man har hästen.

Det fastställs i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017 som trädde i kraft den 20 april 2017.

Anmälningsskyldigheten gäller alla som har minst en häst, ponny, åsna eller sebra samt korsningar av dem, som mulor och zebroider.

Övergångsperioden för anmälningarna till registren avslutas den 31 december 2020, vilket innebär att tiden rinner ut för den som har anmälan ogjord.

Det finns mer information på Livsmedelsverkets webbsida.

Att hästdjuret är registrerat i Hippos ersätter inte anmälningsplikten till djurhållarregistret.

OBS: Om stallet har minst 6 hästar eller hästdjur, även om dessa enbart är för privat hobby, ska en anmälan om storskalig djurhållning göras till Regionförvaltningsverket i Västra- och Inre Finland.

Hästägare kan kontakta landsbygdsavdelningen i Pedersöre om det finns frågor: landsbygdssekreterare Jonny Kronqvist 044 7557 159.