Sandsund skola, flygbild

Sandsund skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
sandsund.skola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal 


Välkommen till Sandsund skola

Under detta läsår finns det 184 elever i Sandsund skola. Här jobbar tolv klasslärare, två speciallärare, fyra skolgångsbiträden och en rektor. Tillsammans med vårt elevhälsateam hoppas vi att vi i skolan kan skapa en trevlig atmosfär där alla får utvecklas och lära sig nya saker varje dag.

Eleverna i Sandsund skola kommer från Sandsund, Staraby, Skutnabba, Markusholmen och Killingholmen. Vår skola är för liten för oss alla och därför är eleverna i åk 1 i en barack som vi kallar Lyan. Enligt den senaste elevstatistiken är elevtillströmningen jämn och vi kan fortsätta med parallellklasser i alla årskurser.

Sandsund förskola, morgon- och eftermiddagsvården samt biblioteket finns i Baracken på skolgården. Där finns också biblioteket som är öppet måndag - torsdag, även för allmänheten.

Vi lever trångt och hoppas på en byggstart så fort som möjligt. I skede 1 byggs utrymmen för förskola, morris och eftis samt för åk 1-2.  Kök och matsal kommer att finnas i den nya byggnaden samt även rum för elevhälsan, specialundervisningen och lärarrum ingår. Byggstarten har skjutits fram otaliga gånger och i detta nu vet vi inte riktigt när bygget startar. Den gamla skolbyggnaden finns kvar i sitt nuvarande skick och efter att nybyggnaden är klar kommer eleverna i åk 3-6 att fortsätta husera i det gamla huset.

Flyttar du och din familj till Sandsund önskar vi att du så fort som möjligt tar kontakt med rektorn och meddelar om skolstart för ditt barn, även under läsårets gång. I så fall är du hjärtligt välkommen med i vårt glada gäng!


Sandsund skolas händelsekalender

Händelsekalendern finns i Wilma.


Lektionstider i Sandsund skola

Åk 1 - 3                                         Åk 4 - 6

Lektion 1   8.00-8.45                      Lektion 1   8.00-8.45
Lektion 2   9.00-9.45                      Lektion 2   9.00-9.45
Lektion 3   10.00-10.45                  Lektion 3   10.00-10.45
             LUNCH                           Lektion 4   11.00-11.45
Lektion 4   11.15-12.00                             LUNCH
Lektion 5   12.15-13.00                  Lektion 5   12.15-13.00
Lektion 6   13.15-14.00                  Lektion 6   13.15-14.00
Lektion 7   14.15-15.00                  Lektion 7   14.15-15.00 

 

  • Lektion 6 och 7 hålls ofta utan rast emellan, vid t ex dubbla gymnastik och slöjdlektioner. Då slutar skoldagen kl.14.45