Överesse skola, flygbild

Överesse skola

Essevägen 160, 68820 Esse
Tel. 06-785 0537, 044-745 5538
overesse.skola@pedersore.fi

Till Överesse skola kommer elever från Överesse och Lappfors. Detta läsår har vi 92 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör sju lärare, en speciallärare och fyra skolgångsbiträden.


Kontaktuppgifter och personal    Historik    Hem & Skola   Elevvårdsplan (pdf 85 kb)

 


Lektionstider i Överesse skola

08.00 - 08.45
09.00 - 10.30
11.00 - 12.00, åk 4-6
11.15 - 12.00, åk 1-3
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00

Händelsekalender i Överesse skola

Händelsekalendern finns i Wilma