Historik

På 1700-talet ville kyrkan att folket borde kunna läsa för att förstå innehållet i kristendomskunskapen. Det var ofta kvinnorna i hemmen som lärde sina barn att läsa. Efter mitten av 1800-talet kom också ambulerande småskolor till Esse. Den 29 september 1884, för exakt 120 år sedan, började skolundervisning i en gammal bondgård på Storkungs hemman. Senare fanns det också två andra skolor i Överesse, småskolan vid Umfosbacka och vid Björkforsen.

År 1947 började man mera och mera fundera på att slå ihop skolorna och bygga en ny. Efter många diskussioner beslöts att mark skulle köpas på Rundbacka, där vår skola nu är byggd.
Skolbygget påbörjades sommaren 1953. Skolan var klar hösten 1954 (slutsyn hölls 6 november). I slutet på 1990-talet renoverades skolan.

Hösten 2013 fick vi ta i bruk vår tillbyggda skola. Vi har fått ny matsal, slöjdsal och gymnastiksal. Vi har också fått flera nya klassrum. Alla klassrum har rustats upp och blivit utrustade med modern teknik. Vi är mycket glada över vår nya fina skola.

Gammalt fotografi av Överesse skola

Så här såg skolan ut 9 september 1954