Överesse Hem & Skola rf

Styrelsen läsåret 2023-2024

Ordinarie

Ordförande: Johanna Eriksson
Vice ordförande: Sofia Nybacka
Sekreterare: Linda Liljekvist
Kassör: Annika Sandvik

Klassrepresentanter

Ingvar Grankulla, åk 1
Marie-Luise Liljedahl, åk 2
Jenny Bagge, åk 3
Jonas Passell, åk 4
Ulrika Jokisuu, åk 5
Mathias Wärn, åk 6

Suppleanter: Sören Snellman, Lotta Stubb, Linda Tast, Monika Smeds, Johanna Pettersson, Frida Kroksjö

Övriga representanter

Lärarrepresentant: Regina Höglund, suppleant: Fredrik Forsbacka
Förskolans föräldrarepresentant: Ida Maans, suppleant: Ville Bogdanoff
Förskolans personalrepresentant: Camilla Ahlvik, suppleant: Sebastian Dahlman
Dagis föräldrarepresentant: Frida Kroksjö, suppleant: Josefin Hästbacka
Dagis personalrepresentant: Jenny Bagge, suppleant: Mia Häggman-Lill
Lappfors dagis föräldrarepresentant: Anna Forsman, suppleant: Linda Björkmark