Överesse Hem & Skola rf

Styrelsen läsåret 2022-2023

Ordinarie

Ordförande: Johanna Eriksson
Sekreterare: Linda Liljekvist
Kassör: Annika Sandvik

Klassrepresentanter

Tina Backström, åk 1
Sara McCartan, åk 2
Maria Carlstedt, åk 3
Anne Nykung, åk 4
Tom Södö, åk 5
Tommy Björklund, åk 6

Suppleanter: Lotta Endtbacka, Ronnie Hästbacka, Elin Slotte, Johanna Pettersson, Niina Grannas, och Linda Liljekvist

Övriga representanter

Skolans representanter: Fredrik Forsbacka, suppleant: Ann-Helen Mäkelä
Gunilla West (Siv Pettersson), Sagoskogen
Ida Maans (Ville Bogdanoff) Sagoskogen
Sofia Östman (Sebastian Dahlman) Museigränden
Sofia Nybacka (Lotta Stubb) Museigränden
Linda Björkmark, Lappforsdagis