Kontaktuppgifter och personal

Tel. 06-785 0537, 044-745 5538
overesse.skola@pedersore.fi
fornamn.efternamn@pedersore.fi

Lärare

Ann-Helen Mäkelä, rektor, tel. 044-745 5538
Joanna Vikström Eklöv, åk 1
Anna Smeds, åk 2
Regina Höglund, åk 3
Fredrik Forsbacka, åk 4
Linda Wiklund, åk 5
Ida-Sofi Pettersson, åk 6
Eivor Svensson, speciallärare

Övrig personal

Ingeborg Hjulfors, skolgångsbiträde
Johanna Pettersson, skolgångsbiträde
Carolina Portin, skolgångsbiträde
Elin Vikman, städare
Carola Ljung, städare
Camilla Bodbacka, städare
Jessika Ketola, köksa

Köket 044-7338 819

Fastighetsskötare

Kurator

Malin Muukkonen, tel. 044 0850 296
malin.muukkonen@ovph.fi                       

Skolhälsovårdare

Fanny Svenfelt, fanny.svenfelt@ovph.fi

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, tel. 067861235

Skolpsykolog

Charlotta Elenius 044-7258770
charlotta.elenius@ovph.fi

Hem och skola

Styrelsen läsåret 2022-2023

Ordförande: Johanna Eriksson, tel. 0400 305516
Viceordförande: Sofia Nybacka
Kassör: Annika Sandvik
Sekreterare: Linda Liljekvist

Klassrepresentanter/Suppleant:

Åk 1 Marie-Louise Liljedahl (ny)  Lotta Stubb
Åk 2 Jenny Bagge (ny) Linda Tast (ny)
Åk 3 Jonas Passell (ny) Monika Smeds (ny)
Åk 4 Ulrika Jokisuu (ny) Johanna Pettersson
Åk 5 Mathias Wärn (ny) Frida Kroksjö (ny)
Åk 6 Tom Södö Ulrika Löv-Wärnå (ny)

Lärarrepresentanter: Fredrik Forsbacka (Ann-Helen Mäkelä)
Förskolans personalrepresentanter: Camilla Ahlvik (Sebastian Dahlman)
Förskolans föräldrarepresentanter: Ingvar Grankulla (ny), Sören Snellman (ny)
Daghems personalrepresentanter: Mia Häggman-Lill
Daghems föräldrarepresentanter: Ida Maans (Ville Bogdanoff)
Lappfors daghems representant: Linda Björkmark (Lotta Endtbacka)