Kontaktuppgifter och personal

Tel. 06-785 0537, 044-745 5538
overesse.skola@pedersore.fi
fornamn.efternamn@pedersore.fi

Lärare

Ann-Helen Mäkelä, rektor, tel. 044-745 5538
Anna Smeds, åk 1
Joanna Vikström Eklöv, åk 2
Fredrik Forsbacka, åk 3
Regina Höglund, åk 4
Minna Timmerbacka-Vidjeskog, åk 5
Linda Wiklund, åk 6
Heidi Ahlö, speciallärare

Övrig personal

Ingeborg Hjulfors, skolgångsbiträde
Johanna Pettersson, skolgångsbiträde
Carolina Portin, skolgångsbiträde
Alexandra Södö, skolgångsbiträde
Elin Vikman, städare
Carola Ljung, städare
Camilla Bodbacka, städare
Jessika Ketola, köksa

Köket 044-7338 819

Fastighetsskötare

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, tel. 067861235