Forsby skola flygbild

Forsby skola

Forsbyvägen 386, 68920 Forsby
Tel. 044-7557596
forsby.skola@pedersore.fi  


Kontaktuppgifter och personal    Elevvårdsplan (pdf 623 kb)


Läsåret 2022-2023

Till Forsby skola kommer elever från Forsby. Vi har 42 elever i vår skola. Det här läsåret arbetar 4 lärare och 2 skolgångsbiträden på skolan.

Skolans verksamhetskultur poängterar en mångsidig kompetens. I år kommer vi att satsa extra mycket på: 

Elevens och personalens välmående

Läsåret 2022-2023 ska vi prioritera elevernas och personalens välmående. Vi kommer att satsa på en skola i rörelse och jobba kring teman som finns elevhälsans årsklocka.

Vårt mål är att få eleverna att röra på sig mera. Vi kommer att ha gemensamma motionsraster och motionsevenemang. Elevernas och personalens välmående är en viktig andel av att skolarbetet fungerar bra. Vi lyfter fram viktiga värden och insikter både socialt, mentalt och fysiskt. Vi vill att verksamheten genomsyras av en positiv pedagogik.

Modersmål

Det här läsåret jobbar vi med läsning, läsförståelse och skrivning. Målet är att elevernas intresse för läsning väcks och att deras läsförståelse för det de läser blir bättre. Till vår hjälp har vi Läsförståelseguiden som styrgruppen i modersmål har utarbetat.

Händelsekalender i Forsby skola

Händelsekalendern finns i Wilma

Lektionstider i Forsby skola

08.00 - 08.45
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00